บทสนทนาที่ 64

Have you been working out recently?
ช่วงนี้คุณไปออกกำลังกายบ่อยๆ ไหม

Yeah, I have.
ใช่แล้ว

You look in great shape.
คุณมีหุ่นดีจัง

You think? Thanks!
คิดอย่างนั้นเหรอ ขอบใจนะ

So, how do you keep in such good shape?
แล้วคุณรักษาหุ่นดีแบบนี้ได้อย่างไร

Well, it’s simple. A good diet and plenty of exercise.
ก็ง่ายๆ แค่กินอาหารที่ดีๆ และออกกำลังกายบ่อยๆ

You make it sound so easy.
คุณพูดเหมือนมันจะง่าย

Yeah, it takes a lot of self-discipline to actually do it.
ก็คุณต้องมีวินัยที่ดีถึงจะทำได้จริงๆ

Exactly, and that’s what I lack!
นั่นไง ที่ผมขาด คือวินัยนี่เอง

Skills

Posted on

08/03/2022