บทสนทนาที่ 66 | English by chris

บทสนทนาที่ 66

YouTube video

Wanna hear a joke?
อยากฟังมุขตลกไหม

Sure, go ahead.
เอาเลย พูดดิ

Why was 6 afraid of 7?
6 กลัว 7 ทำไม

I dunno, why?
ไม่รู้ ทำไมล่ะ

Because 7, 8, 9. Get it?
เพราะ 7,8,9 เก็ทไหม

I don’t get it, why is it supposed to be funny?
ผมไม่เก็ทเลย ควรจะตลกตรงไหนอ่ะ

Oh come on, it’s a play on words.
แหม๋ เป็นการเล่นคำไง

Oh! I get it now, eight sounds like ate!
โอ๋ เพิ่งเก็ทแล้ว เพราะ 8 นี่ฟังดูเหมือน ate ก็คือกิน

Duh, you finally get it then.
เอ่อ ในที่สุดคุณก็เก็ทสักที

Sticky advertisement box