บทสนทนาที่ 74 | English by chris

บทสนทนาที่ 74

YouTube video

What kind of music are you into?
คุณชอบฟังเพลงแนวไหน

I’m into all kinds of music. You?
ผมชอบฟังทุกแนวเลย แล้วคุณล่ะ

I prefer classical or jazz.
ผมชอบฟังแนวคลาสสิค หรือไม่ก็แจ๊ส

You don’t like rock music?
อ้าว แล้วคุณไม่ชอบฟังแนวร็อคบ้างเหรอ

No, it’s too loud for me.
ไม่เลย มันเสียงดังเกินไป

Too loud? You’re like an old man!
เสียงดังอะไร คุณเหมือนคนแก่ซะแล้ว

No! I need music which helps me study.
ไม่หรอก ผมต้องการเสียงเพลงที่ช่วยผมเรียนหนังสือได้

Rock music can help you study!
แนวร็อคไง ช่วยคุณเรียนหนังสือได้สิ

I don’t think so. Classical music is clearly best for studying.
ผมว่าไม่ดีกว่า แนวคลาสสิคจะเหมาะที่สุดให้ช่วยเรียนหนังสือแน่ๆ อยู่แล้ว

What kind of music are you into?
คุณชอบฟังเพลงแนวไหน

I’m into all kinds of music. You?
ผมชอบฟังทุกแนวเลย แล้วคุณล่ะ

I prefer classical or jazz.
ผมชอบฟังแนวคลาสสิค หรือไม่ก็แจ๊ส

You don’t like rock music?
อ้าว แล้วคุณไม่ชอบฟังแนวร็อคบ้างเหรอ

No, it’s too loud for me.
ไม่เลย มันเสียงดังเกินไป

Too loud? You’re like an old man!
เสียงดังอะไร คุณเหมือนคนแก่ซะแล้ว

No! I need music which helps me study.
ไม่หรอก ผมต้องการเสียงเพลงที่ช่วยผมเรียนหนังสือได้

Rock music can help you study!
แนวร็อคไง ช่วยคุณเรียนหนังสือได้สิ

I don’t think so. Classical music is clearly best for studying.
ผมว่าไม่ดีกว่า แนวคลาสสิคจะเหมาะที่สุดให้ช่วยเรียนหนังสือแน่ๆ อยู่แล้ว

Sticky advertisement box