บทสนทนาที่ 75 | English by chris

บทสนทนาที่ 75

YouTube video

Hey, are you nearly here yet?
สวัสดีครับ คุณใกล้จะถึงหรือยังครับ

I’m afraid I may be a little while.
ผมเกรงว่าผมอาจต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่

What? How come?
อะไรนะ ทำไมเหรอครับ

I’m stuck in a traffic jam.
รถติด

Do you think you’ll make it here in time?
แล้วคุณคิดว่าจะถึงที่นี่ทันเวลาไหม

Not sure, it depends on whether the traffic clears up.
ไม่แน่ใจ ขึ้นอยู่กับว่าถนนจะโล่งขึ้นหรือเปล่า

We can’t start the meeting without you.
พวกเราเริ่มการประชุมโดยที่ไม่มีคุณไม่ได้

In case I don’t arrive in time, I appoint you to manage the meeting.
งั้น เผื่อผมไปถึงไม่ทัน ผมตั้งให้คุณดำเนินการประชุมไปเองนะ

Me! Really? Ok, I’ll do my best.
ผมเองเหรอครับ จริงเหรอ โอเค จะทำให้ดีที่สุดนะ

Sticky advertisement box