บทสนทนาที่ 77 | English by chris

บทสนทนาที่ 77

YouTube video

Where’ve you been today?
วันนี้คุณไปไหนมา

I went to a tattoo parlour.
ผมไปร้านสักลายมา

Why did you go there?
อ้าว ไปที่นั่นทำไมอ่ะ

I got a tattoo!
ก็ไปทำรอยสักไง

You what!? You’ve gotta be kidding me. Are you crazy!?
อะไรนะ ต้องล้อเล่นใช่ป่ะ จะบ้าเหรอ

What’s wrong? It’s just a little tattoo.
เป็นอะไรอ่ะ ก็แค่รอยสักเล็กๆ นี่เอง

But I thought your mum doesn’t allow you to get tattoos?
แต่ผมนึกว่าแม่คุณห้ามทำรอยสักไม่ใช่เหรอ

Yeah, but she will never know about this tattoo.
ก็ใช่ แต่แม่ก็จะไม่ต้องรู้เรื่องไง

You’re gonna get in trouble with your mum for sure!
คุณจะโดนแม่จับแน่ๆ นะคุณ

Sticky advertisement box