บทสนทนาที่ 79 | English by chris

บทสนทนาที่ 79

YouTube video

How is it that you speak English so fluently?
ทำไมคุณถึงพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

I’m half Thai-English.
ผมเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษ

Oh, so that’s why.
อ๋อ เพราะอย่างนี้นี่เอง

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

My dad is English and my mum is Thai.
พ่อเป็นคนอังกฤษและแม่เป็นคนไทย

Which language do you prefer using?
คุณชอบใช้ภาษาอันไหนมากกว่ากัน

I like them both.
ผมชอบทั้งสองเลย

Do you think you look more like a Thai or an English person?
แล้วคุณคิดว่าระหว่างคนไทยกับคนอังกฤษคุณมีลักษณะเหมือนคนไหนมากว่ากัน

I think I look more like a Thai person.
ผมคิดว่าผมดูเหมือนคนไทยมากกว่า

Yeah, I think your Thai is better than your English too.
ใช่ แล้วผมว่าคุณใช้ภาษาไทยได้ดีกว่าภาษาอังกฤษด้วย

Sticky advertisement box