บทสนทนาที่ 80 | English by chris

บทสนทนาที่ 80

YouTube video

Are you free Sunday morning?
วันอาทิตย์นี้ตอนเช้าคุณว่างไหม

No, sorry. I go to church on Sunday mornings.
ไม่ว่างนะ ผมจะไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ตอนเช้า

Church? So, you’re a Christian.
โบสถ์เหรอ งั้นคุณเป็นคริสเตียนนะซิ

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

Yep, that’s right. Do you follow any religion?
ใช่แล้ว คุณล่ะ นับถือศาสนาอะไร

I’m a Buddhist. May I ask, why do Christians go to church?
ผมนับถือศาสนาพุทธ ขอถามหน่อย ทำไมคริสเตียนถึงไปโบสถ์กัน

We go to study the bible and worship God together.
เราไปเรียนพระคัมภีร์และนมัสการพระเจ้าด้วยกัน

And do you know why Buddhists go to a temple?
แล้ว คุณรู้ไหมว่า ทำไมชาวพุทธถึงไปวัดกัน

They mainly go to make merit, right?
ก็พวกเขามักจะไปเพื่อทำบุญกันใช่ไหม

Yeah, that’s right. You’re very knowledgeable.
ใช่แล้ว คุณมีความรู้ดีมาก

Sticky advertisement box