บทสนทนาที่ 82 | English by chris

บทสนทนาที่ 82

YouTube video

How are you gonna spend your retirement?
คุณจะใช้วัยเกษียณทำอะไรบ้าง

Huh? Why this sudden question?
อะไรเนี่ย ทำไมถึงอยู่ๆ ถามเรื่องนี้

Nothing, I just wanna know how people get prepared for it.
คนส่วนมากจะเตรียมตัวอย่างไร

Well, first of all, you need to be financially prepared.
ก็ก่อนอื่น ต้องเตรียมตัวทางการเงินให้พอใช้ได้

Finances won’t be a problem, but what to do?
การเงินจะไม่มีปัญหา ว่าแต่จะใช้เวลาไปทำอะไรบ้าง

Go travel around the world.
ก็ไปเที่ยวรอบโลกเลย

But won’t getting around be difficult when I’m old?
แต่เมื่อแก่แล้ว ไปไหนมาไหนก็จะลำบากไม่ใช่เหรอ

Well, you’d better keep fit and eat healthily.
ก็คุณจะต้องรักษาสุขภาพให้ดีๆ ไว้นะ

Got it, then I will travel the world in my retirement.
เข้าใจแหละ เมื่อถึงวัยเกษียณผมก็จะไปเที่ยวรอบโลกให้ได้เลย

Sticky advertisement box