บทสนทนาที่ 84

https://youtu.be/fzWkUF7xA-g

Hey, come here.
คุณ มานี่หน่อย

What’s up? Why are you whispering?
มีอะไรเหรอ ทำไมต้องพูดกระซิบล่ะ

I’ve got a secret to tell you.
ผมมีความลับจะบอกคุณ

Ok, well, what is it?
เหรอ คืออะไรล่ะ

Do you see that girl sat over there?
คุณเห็นผู้หญิงที่นั่งตรงโน้นไหม

Yeah, and…?
เห็น แล้วไง

I’ve had a crush on her for ages now.
ผมแอบชอบเขามานานมากแล้ว

So, go tell her then! Or else I will!
ก็ไปบอกเขาสิ ไม่งั้น ผมจะไปบอกเขาให้คุณเลย

Alright! I’ll go tell her now!
เอ่อ ก็ได้ ผมจะไปบอกเขาเองตอนนี้ไง

Skills

Posted on

13/04/2022