บทสนทนาที่ 85 | English by chris

บทสนทนาที่ 85

YouTube video

How was work today?
วันนี้ทำงานเป็นอย่างไรบ้าง

It was boring and stressful as usual.
ก็น่าเบื่อและเครียดเหมือนเดิม

I take it you don’t like your job then?
อย่างนี้แปลว่า ไม่ได้ชอบงานนี้ใช่ไหม

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

I like it, but sometimes the work is a lot to handle.
ก็ชอบนะ แต่บางครั้งรับมือกับงานหนักก็ยากเหมือนกัน

Have you ever considered changing your job?
เคยคิดที่จะเปลี่ยนงานไหม

I have, but I think I’ll stay here for at least 2 years first.
เคยนะ แต่ผมว่าควรทำงานที่นี่อย่างน้อยสองปีก่อน

That’s a good idea, you may end up liking this job.
เป็นความคิดที่ดีนะ ใครจะรู้ สุดท้ายแล้วคุณอาจชอบงานนี้ก็ได้

Yeah, it’s important to gain experience before leaving a job.
ใช่ ผมว่ามันสำคัญที่เราจะได้ประสบการณ์พอสมควร ก่อนที่จะย้ายงานไปที่อื่น

I totally agree!
เห็นด้วยมากๆ

Sticky advertisement box