บทสนทนาที่ 91 | English by chris

บทสนทนาที่ 91

YouTube video

Where’ve you disappeared to lately?
ช่วงนี้คุณหายไปไหนเนี่ย

I took a trip to America.
ผมไปเที่ยวอเมริกามา

Wow, I’m so jealous of you! I wish I could have gone too!
โห อิจฉาจัง อยากไปด้วยคน

I would have invited you, but it was just a family trip.
ผมก็อยากจะชวนคุณนะ แต่ทริปนั้นเป็นเฉพาะกับครอบครัวเท่านั้น

It’s alright, I understand.
ไม่เป็นไร ผมเข้าใจ

How about we go on a trip next month?
เอาอย่างนี้ เดือนหน้าเราไปเที่ยวกันดีไหม

Yeah, for sure! Let’s do that!
เยี่ยม เอาเลย

Where do you wanna go?
แล้ว คุณอยากไปไหนล่ะ

America!
อเมริกาไง!

Sticky advertisement box