บทสนทนาที่ 92 | English by chris

บทสนทนาที่ 92

YouTube video

Guess what I just won.
ให้ทายสิว่า ผมได้ชนะอะไร

I dunno, what?
ไม่รู้ อะไรเหรอ

I won first prize in the M150 million baht draw!
ผมได้รับรางวัลที่หนึ่ง M-150 ลุ้นโชครวยล้าน

No way! Really!?
ไม่มีทาง จริงเหรอ

Look! Here’s the official text message.
ดูสิ นี่คือข้อความจากเขาเอง

I can’t believe it! You just won a million baht!
ไม่อยากจะเชื่อเลย คุณได้รับหนึ่งล้านบาท

I never thought I would win, cuz so many people play this draw.
ผมไม่เคยคิดว่าจะได้ชนะ เพราะมีคนเล่นเยอะมาก

So, what are you gonna do with the money?
แล้วคุณจะใช้เงินก้อนนี้ไปซื้ออะไรบ้าง

I’m gonna buy my parents a new house.
จะซื้อบ้านหลังใหม่ให้กับพ่อแม่

Sticky advertisement box