บทสนทนาที่ 95 | English by chris

บทสนทนาที่ 95

YouTube video

How often do you check your Facebook?
คุณเช็คเฟสบุ๊คของคุณบ่อยแค่ไหน

Every day!
ทุกวันเลย

How many times a day then?
กี่ครั้งต่อวัน

I reckon about 4 times a day.
น่าจะสักสี่ครั้งต่อวัน

Do you use any other social media?
แล้วคุณใช้พวกสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ บ้างไหม

I use them all, I’m kind of an addict.
ใช้หมดเลย ผมแทบจะติดมันจริงๆ

I think they’re a waste of time.
ผมว่ามันเสียเวลาของเราไปมากกว่า

They can waste your time, but they have more pros than cons.
มันก็เสียเวลาของเราได้ แต่มันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะ

I guess you’re right.
ก็คงใช่

Sticky advertisement box