บทสนทนาที่ 99 | English by chris

บทสนทนาที่ 99

YouTube video

May I ask you a question?
ขอถามอะไรหน่อยได้ไหม

Sure. What do you wanna ask?
ได้ อยากถามอะไรเหรอ

Why are you learning English?
ทำไมคุณถึงเรียนภาษาอังกฤษอยู่

I love travelling, so English is very important for that.
ผมชอบไปเที่ยวต่างประเทศ ภาษาอังกฤษก็เลยสำคัญ

Apart from traveling, do you need English for anything else?
นอกจากนั้น คุณต้องใช้ภาษาอังกฤษสำหรับอะไรอื่นๆ บ้าง

I need to use English in my work at a hotel.
ผมต้องใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในโรงแรม

I’d learn too, but don’t have any opportunities to practice using it.
ผมก็อยากเรียนนะ แต่ไม่มีโอกาสฝึกใช้จริงๆ

You can practice with me, I don’t mind.
คุณฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับผมก็ได้ดิ

Really? Thanks a lot!
จริงเหรอ ขอบใจมากๆ นะ

Sticky advertisement box