คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 10 Art ศิลปะ | English by chris

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 10 Art ศิลปะ

YouTube video

YouTube video

art

ที่เป็นนามธรรม abstract
อะคริลิค acrylic
การกำเนิด advent
พู่กัน airbrush
การจัดเรียง array
เก่งศิลปะ artistic
ความสมดุล balance
งานใช้ฝีแปรงในการวาดภาพ brushwork
ผ้าใบสำหรับวาดรูป canvas
หล่อพิมพ์ cast
ชอล์ก / ปูนขาว chalk
ใช้สิ่วสลัก chisel
ดินเหนียว clay
องค์ประกอบภาพ composition
สิ่งเป็นรูปธรรม concrete
นิทรรศการ exhibition
คิดสร้างสรรค์ expressive
สร้างภาพให้หลอกลวง facade
ปัจจัย factor
ทัศนียภาพที่อยู่ใกล้ที่สุด foreground
เคลือบ gloss
กำไรขั้นต้น grossing
ทำให้ตื่นเต้นดีใจ hype
ภาพลวง illusion
เครื่องอุปกรณ์ implements
มีความเข้าใจตรงกัน in-tune with
สุดยอด / เหลือเชื่อ incredible
แรงบันดาลใจ inspiration
อย่างทันทีทันใด instantaneously
คึกคัก lively
เอียง lopsided
หินอ่อน marble
ความคิดล่องลอย melancholy
โลหะ metal
อย่างเล็กน้อย minimally
ปั้นรูป model
การเคลื่อนไหว motion
เฉพาะพิเศษ niche
แผ่นผสมสี palette
ดินสอเทียน pastel
ความคิดเห็น perspective
รูปคน portrait
ถ่ายทอด portray
ทำท่า / วางท่า pose
การมีอยู่ของ presence
ได้รับการยอมรับ recognition
อย่างไตร่ตรอง reflective
แบบจำลอง replica
คล้ายกับ resemble
ทำให้เสีย ruin
รูปปั้น / รูปแกะสลัก sculpture
ทำให้มืดมัว shade
วาดคร่าวๆ sketch
เศร้าหมอง somber
ฟองน้ำ sponge
อยู่กับที่ static
การถ่ายสต็อปโมชัน stop motion
พื้นผิว surface
มีส่วนสัดรับกัน symmetry
พื้นผิว texture
สามมิติ three dimensional
โทนสี tone
เปิดงาน unveil
กว้างใหญ่ / มากมาย vast
สีกระจ่างใส vibrant
สีน้ำ watercolor

Sticky advertisement box