คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 15 Cooking การทำอาหาร | English by chris

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 15 Cooking การทำอาหาร

YouTube video

YouTube video

cooking

ซึมซับ absorb
ต้มให้นุ่มข้างนอก แต่ภายในยังแข็งอยู่เล็กน้อย al dente
อบ bake
ผงฟู baking powder
ผงฟู baking soda
ทาน้ำมัน (เนื้อ) ในระหว่างอบ baste
ส่วนผสมที่ทำจากแป้ง นมและไข่ batter
ตี beat
ลวก blanch
ปั่น blend
ต้ม / เดือด boil
การย่างผิวนอกของอาหาร broil
ฟกช้ำ bruise
ถาดอบเค้ก cake pan
ที่ขูดชีส cheese grater
สับ chop
สาก ดิน clay pestle
ปนเปื้อน cross-contaminate
ทอด deep fry
หนาแน่น dense
หั่นให้ละเอียด dice
ทิ้ง discard
สลาย dissolve
โรย drizzle
โรยแป้ง dust
วันหมดอายุ expiration date
การจุดไฟเพื่อเผาแอลกอฮอล์ในเหล้าที่ใส่ flambé
รสชาติ flavor
พับ fold
อาหารเป็นสื่อ food borne
ผัด fry
ตกแต่งอาหาร garnish
ค่อยๆ / เบาๆ gently
ย่าง grill
ครีมโรยหน้าขนม icing
ส่วนผสม ingredient
ตีแป้ง knead
รั่ว leak
อาหารที่เหลือ leftover
ปู line
หมักเนื้อ marinade
ถ้วยตวง measuring cup
สับให้ละเอียด mince
ผสม mix
ชุ่มชื้น moist
ครก mortar
มาจาก originate
บรรจุภัณฑ์ packaging
ต้มดิบๆ สุกๆ parboil
แป้งเปียก paste
ปอก peel
เน่าสลายได้ perishable
หยิก pinch
สัตว์ปีก poultry
ทุบ pound
ซอสข้นๆ หนืดๆ ละเอียดๆ puree
ดิบ raw
แช่เย็น refrigerate
อบด้วยน้ำมันเล็กน้อย roast
เค็ม salty
ผัดเร็วๆ ด้วยน้ำมันเล็กน้อย sauté
เข้ม savory
ย่างขลุกขลิกด้วยไฟแรงอย่างรวดเร็ว sear
เครื่องปรุงรส seasoning
หั่นเป็นแถบๆ shred
ร่อนด้วยตะแกรง sift
เดือด simmer
ตักจากผิวหน้าของเหลว skim
เปรี้ยว sour
ไม้พายทําอาหาร spatula
เผ็ด spicy
นึ่ง steam
ตุ๋น stew
ข้าวเหนียว sticky rice
คน(อาหาร) stir
ผู้จำหน่าย supplier
หวาน sweet
เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer
ขาด torn
โยนขึ้นอย่างเบาๆ toss
ไม่สุก unripe
ตี (ของเหลว) whisk

Sticky advertisement box