คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 3 History ประวัติศาสตร์ | English by chris

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 3 History ประวัติศาสตร์

YouTube video

YouTube video

History

เหรียญ coin
อาณาจักรโรมันถล่ม collapse
ปะทะกัน collide
ดังนั้น / จึง consequently
ค่ายกักกัน concentration camp
โรคติดต่อ contagious
ได้รับมาจาก derived
จักรพรรดิ emperor
ราชอาณาจักร empire
ใหญ่มากๆ enormous
ประหารชีวิต execute
การกำจัด extermination
สูญพันธุ์ extinct
สกปรกมาก filthy
มีที่สิ้นสุด finite
การทำลายชนชาติ genocide
การจัดทำระบบ implementation
ไม่มีที่สิ้นสุด infinite
ภาษาศาสตร์ linguistic
การเข้าใจผิด misconception
ซึ่งไม่สามารถหาทดแทนได้ non-renewable
โดดเด่น outstanding
พินาศ / เสียชีวิต perished
สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ pesticides
พูดเอง / อ้างถึง refer
สะท้อน reflect
การปฏิรูป reformation
สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา renaissance
กฎ / ครอบครอง rule
ความอดอยาก starvation
ระยะเวลา time span

Sticky advertisement box