คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 11 Music ศึกษาดนตรี | English by chris

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 11 Music ศึกษาดนตรี

YouTube video

YouTube video

music

ระยะเวลาที่ออกวิทยุ airplay
ชุดแผ่นเสียง album
เครื่องขยายเสียง amplifier
การเรียบเรียงเสียงประสาน arrangement
เพลงประกอบ backing track
จังหวะ beat
ที่จำได้ง่าย catchy
คอร์ด chord
ทำงานร่วมกัน collaborate
นักแต่งเพลง composer
การอัด compression
การแสดงดนตรี concert
แปรรูป convert
ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ customizable
เปิดตัวครั้งแรก debut
เครื่องประดิษฐ์ device
ดิจิตอล digital
โดดเด่น distinctive
เสียงแตก distortion
มีอิทธิพลต่อ dominant
ธาตุ / องค์ประกอบ element
เลียนแบบ emulate
การปรับความถี่ของเสียง equalizers
ที่ปรับเพิ่มลดระดับสัญญาณ faders
ชื่อเสียง fame
ความถี่ frequency
การประสานเสียง harmony
ท่อนเพลง hook
ทำโดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน improv
ซึ่งถูกรับมีอิทธิพลจาก influenced
แหวกแนว innovate
ดนตรีบรรเลง instrumental
อินเตอร์เฟซ interface
ระยะห่างที่อยู่ระหว่างโน้ต 2 ตัว interval
ค่ายเพลง label
การแสดงดนตรีสด live
ลำโพง loudspeaker
เนื้อเพลง lyrics
ที่เพิ่มความดังของเสียง maximizers
กลไก mechanism
ทำนองเพลง melody
เครื่องผสมสัญญาณเสียง mixing board
ซ่อมแปลง modify
เอฟเฟคตัดเสียงจี่ noise gate
เสียงคู่แปด octave
ส่งออก output
กายภาพ physical
ตัวรับสัญญาณความสั่นสะเทือนของสายกีต้าร์ pickup
ระดับเสียง pitch
ดีดสาย pluck
โปรแกรมเสริม plugin
โดดเด่น prominent
ซึ่งสามารถเผยแพร่ promotional
ซึ่งถูกเผยแพร่ให้ประชาชน publicized
บันทึก record
เสียงก้อง reverb
จังหวะดนตรี rhythm
สเกล scale
เพลงเดี่ยว single
เดียว solo
เสียงเซาด์แทร็ก soundtrack
สาย string
แถบ strips
ตีคอร์ด strum
เครื่องสังเคราะห์เสียง synth
เสียงเพลง tune
ระดับเสียง tuning
การสั่นสะเทือน vibration
เสียงร้องเพลง vocal

Sticky advertisement box