คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 14 Physical education พลศึกษา | English by chris

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 14 Physical education พลศึกษา

YouTube video

YouTube video

physical-education

แอโรบิก aerobic
การเติบโต aging
กรดอะมิโน amino acids
นักกีฬา athlete
ความหนาแน่นมวลกระดูก bone density
เร็วๆ / สั้นๆ brisk
แคลอรี่ calorie
คาร์ดิโอ cardio
ระบบหัวใจและหลอดเลือด cardiovascular system
โรคเรื้อรัง chronic disease
สถานการณ์ circumstance
จำแนกประเภท classify
บริโภค consume
โรคเบาหวาน diabetes
การบริโภคอาหาร dietary
ประหยัด economical
ความทนทาน endurance
เสริม enhance
ภายนอก external
กรดไขมัน fatty acids
ไฟเบอร์ fiber
อาหารเสริม food supplement
การทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น hone
อาหารขยะ junk-food
เอ็น ligament
ก้าวขาข้างหนึ่งออกไปด้านหน้า lunge
การขาดแคลนอาหาร malnutrition
ทางจิตใจ mental
ระบบการเผาผลาญ metabolism
แร่ mineral
ปานกลาง / ไม่หนักมาก moderate
การบำรุงรักษา nourishment
อาหารการกิน nutrition
โรคอ้วน obesity
ที่เหมาะสม proper
วิดพื้น push up
ปริมาณ quantity
การทำซ้ำ repetition
การพาย rowing
ปรับตัวให้ฟิตหุ่น shape up
กล้ามเนื้อหน้าท้อง six pack abs
หุบขาลง squat
สภาพ state
สาร substance
เหงื่อ / เหงื่อออก sweat
เส้นเอ็น tendon
ทำให้เหนื่อย tire
ติดตาม track
ผู้ฝึก trainer
บำบัดรักษา treat
กระชับหลังแขน tricep dips
วิตามิน vitamin

Sticky advertisement box