M7 – This / That / These / Those

This / That / These / Those

This อันนี้ – (คำนามเอกพจน์ที่ใกล้)
That อันนั้น – (คำนามเอกพจน์ที่ไกล)
These พวกนี้ / เหล่านี้ – (คำนามพหูพจน์ที่ใกล้)
Those พวกนั้น / เหล่านั้น – (คำนามพหูพจน์ที่ไกล)

This is my book.
หนังสือเล่มนี้เป็นของผม

That is my car.
รถคันนั้นเป็นของผม

These are my pens.
ปากกาเหล่านี้เป็นของผม

Those are my bags.
กระเป๋าเหล่านั้นเป็นของผม

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

16/05/2022