วิดีโอสุดฮิตสอนภาษาอังกฤษ | English by chris

วิดีโอสุดฮิตสอนภาษาอังกฤษ

Must watch videos to learn English!

must watch

facebook life button

1 – อยากเก่งภาษาอังกฤษ ทำยังไงดี – วิธีเรียนด้วยตัวเอง

https://englishbychris.com/portfolio-items/learn-by-yourself

learn by yourself

 

https://www.youtube.com/watch?v=uTPz6LBI_mU&feature=youtu.be

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

 

 

2 – ห้าวิธีพูดภาษาอังกฤษเหมือนเจ้าของภาษา

https://englishbychris.com/portfolio-items/5-ways-better-speaking

5 ways to speak.300x169

 

https://www.youtube.com/watch?v=mW58pMbXfLU

 

 

3 – 300 ประโยคสั้นๆ ภาษาอังกฤษ

https://englishbychris.com/portfolio-items/300-phrases

300 sentences

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMbxZSfne_8

 

 

4 – กริยา 100 คำ

https://englishbychris.com/portfolio-items/100-verbs

100 verbs

 

YouTube video

 

 

5 – คำคุณศัพท์ 100 คำ

https://englishbychris.com/portfolio-items/100-adjectives

100 adjectives

 

YouTube video

 

 

6 – คำนาม 300 คำ

https://englishbychris.com/portfolio-items/top-300-nouns

300 nouns

 

https://www.youtube.com/watch?v=OPrHftFDNiM

 

 

7 – ห้าวิธีเรียนภาษาอังกฤษ

https://englishbychris.com/portfolio-items/5-ways-to-learn-english

5 ways to learn english 300x169

 

https://www.youtube.com/watch?v=CTkjL0hxTok

 

 

8 – 30 บทเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น

https://englishbychris.com/portfolio-items/30-lessons/

ALL 30 vid

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRzNK5y56BQ

 

 

Sticky advertisement box