วลีที่เร้มต้นกับคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว Q มีน้อยQ
แล้วเท่าที่ผมจะคิดออกก็มีแค่นี้ครับ

Quiet please
เงียบหน่อยได้ไหม

Quickly come on!
เร็วเข้า / เร็วหน่อย

Quite good
ค่อนข้างดีนะ

Quit it!
หยุดทำ / เลิกทำ / หยุดกวนตีนฉันสิ

Skills

Posted on

10/11/2014

Submit a Comment

Your email address will not be published.