ฉันต้องคู่กับเธอ | English by chris

ฉันต้องคู่กับเธอ

ส้อมกับช้อน เสื่อกับหมอนsong 12
Fork and spoon, mat and pillow

ตะปูคู่ค้อน โรงหนังกับป๊อปคอร์น
Nail and hammer, the cinema and popcorn

น้ำมันกับเปลวไฟ ลำโพงกับไมค์
Oil and fire, speakers and a mic.

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

ส่วนสมองต้องคู่กับหัวใจ
As for the mind, it has to be paired with the heart

ต่างกันแค่ไหน แต่ถ้าขาดกันไป
Though however different, but if they lack each other

คงจะไม่ไหว ไปไม่รอดสักอัน
They won’t be able to survive

มาเป็นคู่ช่วยกันอยู่ทุกที
Let’s come together and help each other

ถึงต่างกันอย่างนี้แต่เป็นคู่กัน
Though we are different, we must to paired together

ถึงแม้เรานั้นแตกต่างกันสักเท่าไร
Though however different we may be

แต่ก็รู้ลึกๆ ข้างในใจเรานั้น
but deep down in our hearts

ฉันต้องคู่กับเธอ
I’ve gotta be paired with you

มีเพียงแต่เธอ แค่เธอเท่านั้น
have just you and only you

ที่คอยเติมสิ่งที่ขาด
to always fill me up with what I lack

ช่วยประคองเมื่อฉันพลาด
to help me with I make a mistake

ให้เราได้เดินต่อด้วยกัน
so that we can go on together

ฉันต้องคู่กับเธอ
I’ve gotta be paired with you

ต้องมีแต่เธอ คู่กันเสมอ
have just you, us always together

ตลอดจนนิรันดร์ นิรันดร์ นิรันดร์
forever and ever

ฉันเกิดมาเพื่อคู่เธอเท่านั้น
I was born to be only with you

เพื่อรักแต่เธอเท่านั้น ไม่มีวันเปลี่ยน
to love only you and it’ll never change

ช้างคู่กับซีดี รีโมทกับทีวี ก้านคอคลับกับโจอี้
Elephant ( Chang ) and a CD, remote and TV, Gancore club with Joe

คนไทยกับล็อตตารี่ โดนัทกับกาแฟ
Thai’s and lottery, donuts and coffee

เพลงฟรีกับ 4shared ประตูกับกุญแจ
free songs and 4-shared, door and key

ช่องสามกับกาละแมร์
Channel 3 and Galamare

แปลกถ้าต้องแยกย้ายกันไป
It’d be strange if we’d have to separate

ไม่ มันไม่ใช่ แยกไม่ได้ไม่สัมพันธ์
no, it’s not right, we can’t separate this bond

แค่คิดนี้มันก็ผิด วิปริต ผมรับประกัน
Just thinking about it is wrong, I guarantee it

ต้องอยู่คู่กันแบบนี้ Happy ทุกวัน
We’ve gotta be paired together like this, happy every day

http://www.youtube.com/watch?v=DuWjbCxOz-A

Sticky advertisement box