ไม่ต่างกัน | English by chris

ไม่ต่างกัน

เธอเคยได้เห็นหรือเปล่าว่าความรักเป็นเช่น­ไรsong 14
Have you ever seen what love is like?

ฉันไม่เห็นหรอก แต่ฉันก็รู้สึก
I’ve never, but I do feel it.

รู้มั้ยว่าความคิดถึง มันหน้าตาเป็นเช่นไร
Do you know what missing someone is like?

ฉันไม่รู้หรอก แต่ฉันก็รู้สึก
I don’t, but I do feel it.

ไม่ต่างกัน กับใจฉันหรอก
You’re heart is no different that how mine is

สิ่งนั้นที่เธอสัมผัส เราต่างรับรู้มันด้วยใจ
That thing that you feel, we are both feeling it with our hearts together.

บางสิ่ง เราอาจไม่เห็นมันด้วยตา
Some things we can’t see with our eyes,

แต่เรารับรู้มันด้วยใจ เราไม่ต่างกัน
but must feel it with our hearts, we too are not different.

ทุกครั้งที่เหงาแค่มีเธอ ก็ทำให้ชื่นใจ
Every time I’m lonely, just by having you I’m put at ease.

และฉันมั่นใจ ว่าเธอก็รู้สึก
and I’m confident that you you feel it too.

ไม่ต่างกัน กับใจฉันหรอก
You’re heart is no different that how mine is

สิ่งนั้นที่เธอสัมผัส เราต่างรับรู้มันด้วยใจ
That thing that you feel, we are both feeling it with our hearts together.

บางสิ่ง เราอาจไม่เห็นมันด้วยตา
Some things we can’t see with our eyes,

แต่เรารับรู้มันด้วยใจ เราไม่ต่างกัน
but must feel it with our hearts, we too are not different.

ลมเย็นที่เธอสัมผัส ไม่ต่างกับฉันเท่าไหร่
That cool breeze you feel is no different than what I feel too.

ไออุ่นยามเช้าของทุกวัน
The morning mist

ก็เหมือนว่ามันไม่ต่างกัน กับใจฉันเลย
Is no different than my heart

YouTube video

Sticky advertisement box