คนที่แสนดี | English by chris

คนที่แสนดี

ฉันเหมือนคนหลงทาง หาไม่เจอกับความรักsong 15
I’m like someone who is lost, who can’t find love

ฉันไม่เคยได้ รู้จักเลย
and I have never known love

ฉันได้แต่นั่งมอง เหม่อดูคนอื่นเฉยๆ
I just sit and watch other people

ฉันไม่เคยไม่เคย เลย ไม่เคย
but I’ve never ever known love

แล้ววันหนึ่งเธอ ก็เข้ามาเข้ามาในชีวิต
Then one day you came into my life

ฉันไม่เคยรู้สึกนี่ ว่าเธอนะใช่เลย
I’ve never felt like this, I think you’re the one

ฉันเพิ่งเข้าใจ ทุกๆ อย่าง ทุกความหมาย
I’ve just come to understand the meaning

ว่ารักของเธอนั่นช่างมากมาย และเหนือใคร
of your love which is above all

ทุกสิ่งยอมให้เธอ ไม่ว่าจะอยู่แสนไกล
I’ll do everything for you, no matter how far we will go together

ทุกสิ่งยอมให้เธอ แม้ฉันจะรับได้หรือไม่
I’ll do everything for you, even if you can’t handle it

ทุกสิ่งยอมให้เธอ เพียงเธอแค่คนนี้
I’ll do everything for you and only you

เธอแสนดีช่างแสน ดีคนที่แสนดี
You’re so amazing, simply amazing!

จากเลวร้าย เธอทำให้มีความหมายให้ฉัน
From feeling so low, you have given me meaning

ได้รู้ว่า ว่าชีวิตของฉันนี้จะขอมีเธอคนดีตลอดไป
I know that I want to have you in my life forever

โอ้ จากเลวร้าย ชีวิตฉันมีความหมายและฉัน
From feeling so low, now my life now has meaning and I

ได้รู้ค่าและหนึ่งในใจดวงนี้จะหยุดลงตรงที่
know the worth of you and you’ll be in my heart

คนนี้ตลอดไป ตลอดไป
only you forever

YouTube video

Sticky advertisement box