คุกเข่า | English by chris

คุกเข่า

เพราะอะไรเธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทำให้เธอผิดหวังsong 18
Because of what?..did you leave me for. Did I disappoint you?

ฉันทำให้เธอเจ็บช้ำมากมายขนาดไหน
Did I hurt you that much?

ฉันรักเธอ มากมายเท่าไร เธอเองก็รู้ใช้ไหม
Do you know just how much I love you?

ว่าเธอน่ะมีความหมายกับฉันขนาดไหน
Just how much you mean to me

มากเท่าไร
how much

ฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไป
I’m begging you, don’t go

ทิ้งตัวลงคุกเข่ากอดขาเธอเอาไว้
I kneel and hold you by the legs

พนมสองมือขึ้นกราบกรานเธอโปรดอย่าไป
I show you my respect, please don’t go

มันคงไม่มีประโยชน์ถ้าคนมันหมดใจ
though it probably won’t help if you’re out of love for me.

แต่ถ้าตัวเธอยังรัก ยังห่วงใย
But if you still love and care

และถ้าอดีตของเรายังพอมีความหมาย
and if our past together still means something to you

ได้โปรดอย่าจากฉันไป
then please don’t go

ได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลย
please don’t, it’ll hurt us both

ฉันผิดไป แต่ไม่ได้ตั้งใจ
I did wrong, but I didn’t mean it

ต้นเหตุที่ฉันผิดพลั้ง มันจะไม่มีอีกครั้ง
I’ll never do that wrong again

ให้เธอโปรดมั่นใจ ฉันขอได้ไหม
I ask you to believe in me, please

YouTube video

Sticky advertisement box