ฮู้ฮู | English by chris

ฮู้ฮู

ฮู้ ฮู ฮู้ ฮู..song 2

Oo oo oo oo
ฟ้าไร้ดวงดาว ความมืดเทาบางทีก็ทำให้เห็น
The sky is starless. the darkness shows me
ค่าของความสว่าง
the value of the brightness
ดั่งดอกไม้งดงาม ถูกลมพัดปลิวไป
just like a beautiful flower blown in the wind
กลายเป็นละอองล่องลอยไป
and drifting away
แต่ขึ้นใหม่ในยามเช้า
but grows again in the morning

อย่าไปคิดวุ่นวาย ปล่อยมันไป
Don’t worry about it, just let it be
เรื่องของวันวาน
all of yesterday’s problems
ปฏิทินยังเตือนให้จำ บางวันจะมืดมน
the calendar will remind you that some days are dark and
บางวันจะสดใส
some says are dark
แสงสว่าง ถึงแม้จะเลือนลาง
even if the brightness fades away
ให้เห็นปลายทางแค่ริบหรี่
and you can only dimly see the end

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

แสงสว่างถึงแม้จะเลือนลาง
even if the brightness fades away
ก็พร้อมจะเข้าไปหา (พร้อมจะเข้าไปหา)
I’ll be ready to go see you

แสงสว่าง ถึงแม้จะเจือจาง
even if the brightness fades away
จะขอเดินผ่านความมืดนั้น
I’ll walk through the darkness
เพื่อพบแสงดวงตะวัน
to find the sunlight
จะรอรับวันที่มันเปลี่ยนผันเป็นวันที่ฟ้าสว่าง
I’ll wait for the day to become bright again

ฮู้ ฮู ฮู้ ฮู..
Oo oo oo oo
ฟ้าเริ่มเป็นใจ ความมืดเบาบางไป
The sky conspires up darkness again
แสงส่องประกาย ยิ้มรับความสว่าง
a sparkle of light makes way for brightness

YouTube video

Sticky advertisement box