ตั้งใจ | English by chris

ตั้งใจ

song 21วันเวลาที่หมุนเลยไปทำให้สิ่งไหน
Time may cause all things…

เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ก็ตาม
to change

แต่วันเวลาไม่หมุนหัวใจให้หวั่นไหว
but it time will never shake up my heart

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

ทุกภาพในใจยังสวยงาม
every beautiful thought of you still in my heart

แม้ว่าเรานั้นแยกกันไปตั้งนาน
Even though we have been separated for however long

แม้ว่าเธอนั้นพบบางคนที่ตรงกับหัวใจ
Even though you may have found someone better

อาจไม่มีฉัน เหลืออยู่ในห้วงความจำ ไม่เป็นไร
I may no longer be in your memory, but that’s ok

แค่อยากให้รู้ไว้ว่าฉันนั้นยังรักเธอ หมดทั้งหัวใจ
but I just want you to know I still love you with all my heart.

ฉันนั้นยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปไหน
I’m still the same, I haven’t changed

แม้ต้องมองเห็นเธอ จับมือของใคร
Even though I have to see you holding hands with other guys

ฉันก็จะไม่โกรธ จะไม่โทษที่เธอต้องไป
I’m not angry and I don’t hold anything against you that you left me

และที่ฉันยังศรัทธาในรักเดียว
even as I stand alone still faithful to you

และที่ฉันยังไม่เหลียวมองคนไหน
and as I don’t waver looking for someone else.

สิ่งที่มันทำให้ฉันไม่หวั่นไหว
The reason I am not so shaken up

เพราะฉันตั้งใจว่าจะไม่รักใครอีกนอกจากเธอ
is because I have set my heart on loving no one else besides you

เธอคงลืมที่ฉันพูดไป เมื่อก่อนนั้น
You’ve probably forgotten what I had once said

ตอนเรารักกันใหม่ๆ
when we first started to love each other.

เธอคงลืมที่ฉันสัญญาที่บอกไว้
You’ve probably forgotten what I promised you

ว่าให้เธอเป็นคนสุดท้าย
that you would be the last and only one for me

ถึงยังมองว่าฉันงมงายอยู่นาน
You may look at me and think I have been naive for so long

ถึงยังมองว่าฉันรอคอยแต่เธอเพื่ออะไร
You may look at me and think why I am still waiting for you

สิ่งที่เคยฝัน เธออาจจะลบลืมมันได้ง่ายดาย
Those things which we dreamed together you may have erased them from your memory with ease

แต่อยากให้รู้ไว้ว่าฉันนั้นยังรักเธอ หมดทั้งหัวใจ
but I want you to know I still love you with all my heart

YouTube video

Sticky advertisement box