พูดไม่คิด | English by chris

พูดไม่คิด

แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ได้song 22
In the end, it’s me who can’t do it

พูดอย่างไม่คิดให้เธอไป จากชีวิต
I spoke without thinking it would make you leave me

กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
Can you come back? Can you come back?

ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้
I know what loneliness feels like now that I don’t have you with me today.

Oh baby baby

เหมือนเสียงหัวใจมันยังตะโกนเรียกหาเธอ
My heart still shouts for you

ทุกครั้งที่เดินไปเจอที่เก่าที่เรานั่งคู่กัน
Every time I walk by the place where we used to sit together.

แต่ว่าฉันเองก็ไม่สนใจ กลับผลักใส
But I’m not interested, I’ve got to push those thoughts away

ให้เธอห่างไปไม่ต้องห่วงใยไม่ต้องมาวุ่นวาย
I’ve gotta let you go, not be concerned and worried about you

บางทีมีบางคำมันไม่ตรงกับหัวใจ
Sometimes some words aren’t what my heart truly wants to say

ลืมตัวทำลงไปมันก็เสียใจ
I lose myself and regret the words that I had said

ได้แต่มาร้องเพลงวอนให้เธอคืนมา
All I can do is beg you to come back

อยากจะย้อนเวลานั้นกลับคืนมาได้ไหม
I want to turn back time, can I please?

เธอพอจะอภัยให้คนที่พลั้งไป
Can you forgive the wrong I have done?

ไม่มีเธอทำอะไรมันก็เศร้า มันก็เศร้า
Without you, every thing I do is just so sad

YouTube video

Sticky advertisement box