สักวันที่ฉันมีเธอ | English by chris

สักวันที่ฉันมีเธอ

ออกตามหาซึ่งกันและกันSong 23
We were both looking for each other

เพื่อจะอยู่เคียงกันและกัน
to be with each other

ต่างคนตั้งคำถามและหาคำตอบ
We have each asked the question to which we seek the answer

เมื่อไหร่เราจะพบกัน
of when we would find each other

จากตรงนี้ไปไกลแสนไกล
from here to however so far away

หรือต้องผ่านเวลาแสนนาน
or however much time it must take

กับชีวิตที่เหลือฉันรู้ว่าเราต้องได้มาอยู่คู่กัน
to use the rest of my life together with you

เธออยู่ไหน และเธอคือใคร
where are you and who are you?

เธออยู่ไหน เฝ้ารอเธอมา
where are you? I’m waiting for you

ฉันอยู่ด้วยศรัทธาว่าเธอมีจริง
I’m waiting in faith that you really do exist

เราเกิดมาเพื่อเป็นของกันและกัน
we were born to be together

นี่คือบรรชาของสรวงสรรค์
this is the decree of the heavens

ให้เราต้องเจอกันสักวันในชีวิตนี้
that we would meet in this life

เกิดมาดูแลหัวใจอีกดวง
I was born to look after another heart

เกิดมาเพื่อรักแค่คนนี้ เกิดมาเพื่อมี
I was born to love only this person, I was born for

สักวันที่ฉันมีเธอ
the day that I would have you

ต่างก็พร้อมจะไปด้วยกัน
We are each ready to go together

พร้อมจะออกเดินทางด้วยกัน
ready to travel together

ฝากความฝันความหวังและหัวใจเรา
as we both entrust our hopes and our hearts

ในมือของกันและกัน
in each others hand

YouTube video

Sticky advertisement box