หากเธอจะรัก | English by chris

หากเธอจะรัก

ฉันอาจ จะชอบเอาแต่ใจsong 24
I may be a little self-centered

ฉันอาจ ดูร้ายในบางอารมณ์
I may look mean when I’m moody

ไม่ค่อยจะอดทน ประชดประชันบ่อยบ่อยมากมาย
not patient and being sarcastic too often

แต่ก็รักเธอ เกินกว่าคนไหน
But I love you, more than anybody else

ไม่เคยเห็นใคร จะดีเท่าเธอ
I’ve never seen anybody who’s as good as you

แต่บางครั้ง มันก็เผลอไปอย่างนั้น
but sometimes I just can be careless

ก็เลยอยากรู้
That’s why I wanna know

ก็เลยอยากถามว่าจะอภัยได้ไหมเธอ
That’s why I wanna ask if you’ll forgive me

กับความผิดพลั้ง ที่มันไม่ตั้งใจ
for the mistakes I didn’t mean to do

เพราะฉันมันก็เป็นแบบนี้
because that’s just the way I am

หากเธอจะรัก
If you would love me

อยากให้เธอรักนิสัยไม่ดีที่ฉันมี
I want you to love even my bad side

เมื่อเธอและฉันทุกคนก็ต่างมี ดีไม่ดีในตัวรวมกัน
seeing as I and everyone else all have a good and bad side

แค่เราเข้าใจกันก็มากพอ
just us understanding each other is more than enough

ฉันไม่ เอาไหนและเฉื่อยชา
I can be useless and indifferent to you

ขี้เกียจโทรหา เวลาเธอโกรธ
not being bothered to call you when you’re angry

ไม่ค่อยจะใส่ใจ ไม่ค่อยดูแลจนเธอน้อยใจ
not really caring for you, and so you get hurt

YouTube video

Sticky advertisement box