กลัวเธอได้ยินคำว่ารัก | English by chris

กลัวเธอได้ยินคำว่ารัก

อยากจะจับมือเธอข้ามถนนsong 25
I wanna hold your hand and cross the road

อยากเป็นคนที่ควรให้ดอกไม้
I wanna be the one who should give you flowers

ทั้งที่อยู่ใกล้ๆ เธอ ก็ได้แต่เผลอรักเธอเท่านั้น
despite being so near to you, I can only just love you in secret

ไม่แปลกใจที่เป็นอย่างนี้
It’s no surprise why it’s like this

ก็เพราะฉันเป็นแค่คนธรรมดาทั่วไป
it’s because I’m nothing special

ไม่เข้าตาใครๆ แต่พร้อมเข้าใจเธอ
I don’t catch anybody’s eyes, so I can understand you.

รู้ ฉันรู้เราเป็นแค่เพียงเพื่อนกัน
I know, I know that we’re just friends

แค่เพื่อนเท่านั้น อย่าฝันไกลไม่มีทาง
Just friends only, I best not dream for more than that, there’s no way

แม้ฉันจะอยู่ข้างเธอไม่ห่าง แต่ก็ทำได้เพียง
Even though I’m right here with you, all I can do is ….

บอกรักเธอทุกวัน ผ่านความเงียบงัน
Tell you I love you every day in quiet

เพราะฉันกลัวเธอจะได้ยิน
because I’m afraid you would hear

บอกรักเธอทุกคืนในความฝัน
Tell you I love you every night in my dreams

อย่างน้อยในยามที่เธอตื่น
at least when you wake up

ฉันยังได้ยืนใกล้ๆ เธอ
I will still be beside you

อยากจะจับมือเธอข้ามถนน
I wanna hold your hand and cross the road

อยากเป็นคนที่ควรได้ดอกไม้
I wanna be the person who should get flowers from you

ได้แต่แอบไปน้อยใจ
all I can do is secretly feel hurt

แต่เธอไม่รู้และไม่เคยเข้าใ
But you don’t know and don’t understand

ไม่แปลกใจที่เป็นอย่างนี้
It’s no surprise why it’s like this

ก็เพราะฉันเป็นแค่คนธรรมดาทั่วไป
it’s because I’m nothing special

ไม่เข้าตาใครๆ แต่พร้อมเข้าใจเธอ
I don’t catch anybody’s eyes, so I can understand you.

 

YouTube video

Sticky advertisement box