การมาของเธอ | English by chris

การมาของเธอ

ใครผ่านมา ผ่านไป ไม่มีรักจริงสักคนsong 27
People just pass me by, I’ve yet to find someone willing to love sincerely

ใครก็เข้ามา หลอกกัน จนไม่รู้ว่ากี่หน
People have came and tricked me, I can’t even keep count of them anymore

ใจเหนื่อยไป เหนื่อยมา กับชีวิตที่วกวน
I’m getting tired of this never ending repetition

ใครจะเข้ามา ไม่ออกไป อยากจะพบรักสักคน
Who’s gunna be the one who comes and doesn’t leave, I wanna meet that person

ที่บนฟ้าไม่มี แค่สักคน ที่บนนั้นไม่มี
Is there not anyone up there for me

แล้วหรือไง ความรักที่ดี ถามสักที ใครเก็บไว้
Who is keeping this real love away from me?

ฉันรออยู่ ฉันรออยู่ ฉันรอบางคนมาอย่างเนิ่นนาน
I’ve been waiting and waiting for ages for someone

ฉันมองอยู่ ฉันดูอยู่ สักคนที่ตรงใจอย่างฉันต้องการ
I’m looking for someone who has a heart like mine

สักคนที่คงจะไม่ผ่านไป สักคนที่คงไม่ทำร้ายหลอกกัน
Someone who won’t leave me and won’t hurt or trick me

และคนๆ เดียวที่จะเจอคนนั้น จะต้องรอจะต้องคอยอีกเท่าไหร่
so then how long do I have to wait till I meet this person?

เธอผ่านมา ก่อนไป หยุดตรงนี้สักทีก่อน
You passed me before you left, but please just hold up for a second

เธออย่าเพิ่งเลย ผ่านไป อยากให้รู้ใจมันร้อน
Hold up, don’t go yet, I want you to know I’m impatient

ใครผ่านมา ผ่านไป ก็ไม่เห็นเป็นมาก่อน
I’ve never seen you before from all the people that have passed me by

เธอเมื่อเข้ามา อย่าเพิ่งไป เปลี่ยนชีวิตฉันสักตอน
Not that you’ve come, please don’t go, come change my life

YouTube video

Sticky advertisement box