น้ำตาสุดท้าย | English by chris

น้ำตาสุดท้าย

ร้องไห้มันออกมาเถิดsong 28
Cry it out

หากมีน้ำตาเก็บอยู่ข้างใน
if you’re keeping your tears in

ฉันรู้ดีว่าเธอต้องผิดหวัง
I know that you must be disappointed

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

เธอต้องเจ็บช้ำมากมายขนาดไหน ข้างในนั้น
You must be hurt so much in there

ร้องไห้มันออกมาเถิด
Cry it out

หากเธอต้องเสียใจเกินรับมัน
if you’re feeling so upset and just can’t take it

ฉันมองเธอที่ยืนแทบไม่ไหว
I see you standing there, unable to go on

ทนเจ็บขื่นขม ทุกข์ระทมบาดแผลอีกไม่ไหว
taking all that pain, it’s unbearable

โปรดเถอะให้น้ำตาเธอรินไหล
Please just let the tears flow out

โปรดเถอะห้วใจเธอได้ร้อง
Please let your heart cry out

โปรดเถอะให้น้ำตาล้างความเจ็บปวด
Please let the tears wash away the pain

โปรดเถอะให้น้ำตาล้างรอยบาดแผล
Please let the tears wash away the scars

เลือนลางลบเลือนไป
let them all fade away

ให้น้ำตาชโลมหัวใจให้มันหาย
Let the tears soothe your heart better

โปรดเถอะให้น้ำตาล้างรอยอดีต
Please let the tears wash away the past

และบอกตัวเองจะร้องเป็นครั้งสุดท้าย
and tell yourself this’ll be the last time you cry it all out

เราจะไม่ตาย ร้องไห้มันจนหายแล้ว
We won’t die, but cry it out until it makes you better

เธอจงลุกยืนอีกครั้งหนึ่ง
You’ll then stand again

ร้องไห้มันออกมาเถิด
Cry it out

อย่าไปกล้ำกลืนฝืนทนเก็บเอาไว้
Don’t hurt yourself by keeping it in

เสียน้ำตาไม่ใช่ว่าพ่ายแพ้หรือว่าอ่อนแอ
Cry doesn’t mean you’re a loser or a weak person

แค่ระบายให้ใจเธอได้หายดี
but means you’re just letting out what’s inside in order to get better

YouTube video

Sticky advertisement box