ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ | English by chris

ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ

ยิ่งพบเจอยิ่งได้รู้จักยิ่งรักเธอหมดใจsong 3

The more I’m with and get to know you, the more I love you with all my heart

บอกฉันสักคำว่าเธอทำได้อย่างไร
Please tell me how you do it?

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

เพราะฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอ
Because I always feel good when I’m with you

ที่จริงนับตั้งแต่ที่เรานั้นแรกเจอ
To be honest, it was ever since we first met

ไม่คิดว่าจะรักได้มากมาย
I never would have thought I’d love you this much

เธอรู้วิธีดูแลคนที่ห่วงใย
You know how to take care of me

จนฉันแปลกใจความรู้สึกที่ฉันมี
You make me surprised at the feelings I have for you

เคยรักมากเท่าไหร่ก็ยังรักได้อีก
However much I’ve already been loving you, I can still love more

ไม่รู้ว่าเป็นได้อย่างไร
I don’t know how it’s possible

ตั้งแต่พบกันวันนั้น
Ever since we met that day

ใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้
My heart knew we would be together up till this day

เธอเติมเต็มสิ่งดีๆ ให้ทุกวันที่มี
You fill me up with good things, so that everyday..

กลายเป็นวันที่มีความหมาย
is a day of purpose and meaning

ไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้
Not just tomorrow

แต่จากนี้แม้นานเท่านานสักเพียงไหน
But from on, no matter however long it may be

จะมีเธอ เธอมีฉันมีกันตลอดไป
I’ll have you, you’ll have me, together forever

ยิ่งพบเจอยิ่งได้รู้จักยิ่งรักเธอหมดใจ
The more I’m with and get to know you, the more I love you with all my
heart

ขอบฟ้าไม่เคยจะเหมือนเดิมเลยสักวัน
The horizon has never been the same

มีสีสันชวนให้มองดูอยู่เรื่อยไป
It’s ever so colorful to keep looking at

ก็คงเหมือนตัวเธอที่มีเรื่องราวใหม่
Which is like you, in that you have so many stories to tell

มาทำให้ประทับใจทุกที
which impress me every time I hear them

ชีวิตของคนๆ หนึ่งได้อบอุ่นใจ
The life of one has a warm heart.

และได้รู้ตัวว่าเป็นคนที่โชคดี
and knows that it is lucky

ขอบคุณนะที่ทำให้ทุกๆ นาที
thank you for making every minute

ได้มีความหมายที่สำคัญ
be of much importance to me

YouTube video

Sticky advertisement box