พูดไม่ค่อยถูก | English by chris

พูดไม่ค่อยถูก

ฉันก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่song 30
I don’t know how long it’s been already

และก็ไม่รู้มาไกลแค่ไหน
and I don’t know how much further there is to go

บนทางที่เราสองคนเดินผ่านไป
on our journey together

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

รู้แค่ว่า ฉันนั้นไม่เคยบอก
All I know is that I’ve never told you

รู้แค่ว่า ฉันนั้นไม่เคยหลอก
All I know is that I’ve never tricked you

ความรู้สึกนั้นถ้าจะบอก
with the feelings I have for you

ไม่รู้ต้องพูดตอนไหน
I don’t know when I should say it

ไม่รู้ว่าต้องคบกันไปกี่ปี
I don’t know how many years I’d have to know you for

ต้องมีเรื่องราวดีๆ มากมายเท่าไหร่
and have so many good times together

ถึงจะควรพูดมันออกไป
until I’d be able to tell you

คำสั้นๆ คำเดียวนี้
these short words

คำว่ารักเธอ คำว่ารักเธอ
I love you, I love you

ไม่รู้ว่าเธอนั้นรออยู่ไหม
I don’t if you’re waiting for me

หรือจะปล่อยไปให้เป็นอย่างนี้
or if you’re just gunna let me go

แต่คิดดูอีกทีเก็บไว้ก็ไม่ดี
but I when I think about it,
it’s not a good idea for me to hold in my feelings for you

อาจจะพูดไม่ค่อยถูก พูดไม่ค่อยออก
I may not say it right, or say much at all

แต่จะบอกให้เธอได้ฟังเบื้องหลัง
but I’ll tell you the details afterwards

ทุกๆ อย่างที่เก็บอยู่ในหัวใจ
of all that I’ve been holding back in my heart for you

สิ่งที่ฉันนั้นรู้สึกลึกถึงข้างใน
of those deep feelings within me

รวมได้เป็นความหมายคำเดียวเท่านั้น
I can sum up all the feelings I have for you within me in just one word

วันนี้ฉันพร้อมให้เธอฟัง รออยู่ไหม
Today I’m ready to tell you. Are you waiting for me?

YouTube video

Sticky advertisement box