ที่รักเธอ | English by chris

ที่รักเธอ

อยากรู้จัก อยากให้เธอรู้จักsong 31
I wanna know you and I want you to know me too

อยากเป็นคนรักเธอ
I wanna be your lover

อยากให้เธอได้หันมอง
I want you to turn and look at me

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

แบบว่าฉันคนธรรมดา ไม่่ใจร้าย
I just an ordinary guy, not mean

ถ้าลองได้คบจะดูแลเธออย่างดี
If we tried out as a couple, I’d take good care of you

ความรู้สึก เธอคือคนพิเศษ
I feel like you’re a special person

อยากให้ลองรักดู อยากให้รู้ว่ารักเป็น
Can we give this love a shot, I want you to know I can love

ก็เลยร้องมาเป็นทำนอง ชา ดี ดา
So I come singing to you like chadeeda

ถ้าได้เป็นแฟนจะดูแลเธออย่างดี
If I was your Boyfriend, I’d take good care of you

เพราะคิดว่ารักเธอหมดตัว
Because I think I’d love you with all I am

เธอคงต้องใจอ่อน
You’re probably tender-hearted

ถ้างั้นฉันถามเธอสักครั้ง
In that case can I ask…

ขยับเข้ามาได้ไหม
Move a little towards me

ขยับมาใกล้กัน
Move a little closer to me

ขยับความสัมพันธ์
Move our relationship together

มารักกับฉันนะเธอ
come and love me

ลองคบลองดูกันไหม
Can we try out as a couple?

เขย่าให้หัวใจ เต้นตรงกัน
Let’s shake up our hearts to the same beat

เธอจะมีแต่ความสุข
You’ll have nothing but happiness

เธอจะมีแต่ฉัน ที่รัก เธอ
You’ll have only me, who loves you

ลองคิดดู หากเธอยังว่างอยู่
Think about it, if you’re still free

เชิญเธอลองพิสูจน์ เธอจะรักฉันรับรอง
I invite you to prove it, that you’ll love me for sure

ก็ตัวฉันเป็นคนตรงๆ ไม่รวนเร
I’m a frank person, not wavering

ก็จะไม่เขวไม่มองใครนอกจากเธอ
I wouldn’t look at any other girl apart from you

YouTube video

Sticky advertisement box