คำถาม | English by chris

คำถาม

คำถามที่ใครต่างคนหาความหมายsong 32
The question that everyone is looking for the meaning of

ที่แท้ของคำว่าความรัก
the truth of love

และฉันก็เป็นหนึ่งคนนั้นอยากถาม
and I am one of those asking

และคอยจะได้เจอกับคนรัก
and waiting for someone to love

และในวันนี้เมื่อฉันนั้นได้พบเธอ
and today I have found you

ก็รู้สึกว่ารักแต่ให้ความหมายไม่ได้
I think I love you, but I am not sure what it means

ก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่าจะนิยามอย่างไร
I don’t know, I don’t know how to define it

ก็ความรัก มันเป็นข้อความลึกๆของใจ
Love, it’s a feeling deep in your heart

จะถามว่าหน้าตาเป็นแบบไหน
if you asked me what love’s face looks like

ฉันคิดว่าคงหน้าตาเหมือนเธอ
I’d say it looks like you

ก็ความรัก เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันยิ้มได้
Love, it’s something that can make me smile

ช่วยฉันให้มีความสุขไม่ว่าอยู่ไหน
Makes me happy no matter when I am

เธอรู้ไหม ทุกครั้งที่ใกล้เธอเป็นแบบนี้
Do you know that every time I am with you I feel like this

https://www.youtube.com/watch?v=tZ4UhZXEahk

Sticky advertisement box