แค่ได้รักเธอ | English by chris

แค่ได้รักเธอ

song 36ฉันเผชิญกับความจริง ที่ไม่มีเธอวันนี้
I’m facing up to the truth of not having you with me today

รู้ตัวดีว่าเราต่างกันสักเท่าไหร่
I realize now just how different we are

เธอนั้นเป็นดั่งนางฟ้า ฉันมันคนธรรมดา
You’re like an angel and I’m just Mr.average

ยิ่งไขว่คว้าเท่าไหร่ตัวเธอยิ่งแสนไกล
The more I strive for you, the further away I get

เปรียบเทียบกับเขามันคนละชั้น ต่างกันมากไป
Compared to him, he’s on a higher level than me

ทำดีแค่ไหน ทำดีเท่าไร ก็ไม่มีวัน
Doesn’t matter how much I try, it’ll never happen

แค่ได้รักเธอ ก็ดีแค่ไหน
However much I love you

พยายามอีกสักเท่าไร นานเท่าไร
However much I try for so long

ก็คงไม่ได้เธอมาอยู่เคียงข้างกัน คงเป็นแค่ฝัน
I’ll never have you beside me, it’ll just be a dream

เรามันแค่คนธรรมดา ธรรมดา
I’m just Mr.average

ไม่มีสิทธิ์จะรักนางฟ้า
I have no right to love an angel

แม้เนิ่นนานจากวันนั้น
It’s been so long since that day

เหมือนว่าเรายิ่งห่างกัน
It’s like we’ve become so far apart

รักที่มีต่อกัน ก็ยังไม่หายไป
But the love we had has not gone away yet

ต้องยอมรับว่าเราอยู่คนละโลกกัน
I’ve got to accept that we’re in different worlds now

คำว่ารักคงเป็นแค่ฝันไป
Love between us is nothing but a dream

เมื่อลืมตาตื่นมาก็เข้าใจ
When I wake up and realize that..

ระหว่างเรานั้น ไม่มีวัน
between us, love will never happen again

YouTube video

Sticky advertisement box