กะทันหัน | English by chris

กะทันหัน

กะทันหัน Suddenlysong 4

แปลกแต่จริง สิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉัน
It’s strange but true, this shouldn’t be happening to me

มันเป็นรักที่กะทันหันไป
It’s love which has come so suddenly

แต่จะมองยังไงเธอก็ใช่ คนเดียวที่ฉันรอ
But however I look at it, you’re the one, the one I’ve been waiting for

แปลกแต่จริง บอกฉันซิว่าทุกอย่างไม่ใช่ฝัน
It’s strange but true, please tell me this isn’t a dream

บอกกับฉันว่าเธอทำได้ยังไง
Tell me just how did you do it?

เปลี่ยนคนที่คอยปิดหัวใจให้รักเธอง่ายดาย
Change someone who’s heart was shut closed into someone who openly loves

บอกตรงๆ ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ
To put frank, ever since I first met you

ตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไร ใจข้างในก็ยอมแพ้
Ever since I didn’t even know you name, my heart had already given itself
to you

แม้เธอไม่เคยบอกว่าเธอคิดกับฉันว่ายังไง
Even though you hadn’t even told me how you feel about me

เป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิด
It’s the first time I’ve loved someone without having to think about it

เป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่ามันจะถูกหรือผิด
It’s the first time I haven’t cared about whether it would be right or not

แค่ได้รักเธอต่อไป เพราะทำอย่างไรก็ห้ามใจไว้ไม่ได้
I’ll just keep loving you, because no matter what I do, I can’t stop my heart

เป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิด
It’s the first time I’ve loved someone without having to think about it

ไม่สนว่าตอนสุดท้ายผลมันจะถูกหรือผิด
It’s the first time I haven’t cared about whether in the end it’ll work out or not

เธอไม่รู้ไม่เป็นไร
If you don’t know, then never mind

ขอแค่ให้ใจได้แสดงความจริงข้างในที่ฉันมีต่อเธอ
I just want my heart to show it’s true feelings to you

แปลกแต่จริง สิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉัน
It’s strange but true, this shouldn’t be happening to me

คงเป็นเพราะฟ้าข้างบนหรือใคร
Could it be heavens will, or maybe someone

ส่งเธอลงมาเปิดหัวใจให้รักเป็นสักที
sent you to open my heart to love

YouTube video

Sticky advertisement box