ใจกลางความรู้สึกดีๆ | English by chris

ใจกลางความรู้สึกดีๆ

แม้และถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงไหนsong 6
Even if however much time should pass by
ฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุดทาง
I’m always ready to go to the end with you
ที่ๆ จะมีเธอและฉัน
a place where I’m with you
มันก็เป็นเหมือนใจกลาง ความรู้สึกดีๆ
that’s the heart of what truly feels good

อย่าคิดท้อแท้ไปว่าตัวเธอไม่มีใคร
don’t despair thinking you don’t have anyone
อย่าหมดความหวังเรื่องจะเจอคนที่เธอมุ่งหมาย
don’t give up hope for that person you are anticipating
เธอคิดไปเองหรือเปล่า เคยมองรอบตัวหรือไม่
Is it just you thinking like that? Have you ever looked around?
มีคนๆ นั้นยืนอยู่ไม่ไกล
That person is not far from you

อาจจะเพราะว่าเขาได้แต่มองเธอกลัวๆ กล้าๆ
Maybe it’s because he keeps an eye on you from a distant
อาจจะเพราะว่าเขายังไม่ดีพอในวันที่ผ่านมา
Maybe it’s because hasn’t been good enough for you up to now
แต่ในวันนี้จะบอกให้รู้ว่าเขาคือใคร
but today it’s time to know who he is
จะบอกไปผ่านในเสียงเพลง ฟังดูก็จะรู้เอง
I’ll tell you through a song, once you’ve listened to it you’ll then know

ขอฉันนั้นขอดูแลเธออยู่ตรงนี้
I want to be the person who looks after you
พร้อมเพราะฉันพร้อมจะเข้าใจ ใส่ใจมอบสิ่งดีๆ
I’m ready to understand and care for you and give you good things
จะวันนี้หรือพรุ่งนี้ จะทำให้เธอมั่นใจ
whether today or tomorrow I’ll make you sure about me

ตั้งแต่ฉันได้พบเธอไม่มีใครเปลี่ยนใจฉันได้
Ever since I met you nobody could have change my mind
ตั้งแต่ฉันได้พบเธอ ก็มองไปได้ไกลถึงจุดหมาย
Ever since I met you, I can see the end being with you
ตลอดชีวิตฉันอยู่ตรงนี้มาเพื่อรอใคร
My whole life I’ve been waiting here for someone
จะบอกไปผ่านในเสียงเพลง ฟังดูก็จะรู้เอง
I’ll tell you through a song, once you’ve listened to it you’ll then know

YouTube video

Sticky advertisement box