คืนความสุขให้ประชาชน | English by chris

คืนความสุขให้ประชาชน

วันที่ชาติและองค์ราชา มวลประชาอยู่มาพ้นภัยsong 8
Today our nation and the Monarch with all the people will pass and get through these troubled times

ขอดูแลคุ้มครองด้วยใจ นี่คือคำสัญญา
We will care and oversee the nation with our hearts, this is a promise

วันนี้ชาติเผชิญพาลภัย ไฟลุกโชนขึ้นมาทุกครา
Today our nation is facing troubles, fires are arising in all places

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

ขอเป็นคนที่เดินเข้ามา ไม่อาจให้สายไป
We will be the ones who go in to those places, not to be too late

เพื่อนำรักกลับมา ต้องใช้เวลาเท่าไร
However long it may take to bring love back to our nation…

โปรด จงรอได้ไหม จะข้ามผ่านความบาดหมาง
… we ask you, can you wait? For we will pass this dissension

เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน
We will do as we promised, it’ll take not too long…

แล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา
… and soon you’ll see our beautiful country restored once again.

เราจะทำอย่างซื่อตรง ขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธา
We will do it all faithfully, we just ask that you trust us and have faith

แผ่นดินจะดีในไม่ช้า ขอคืนความสุขให้เธอ ประชาชน
Our country will be all well soon, we wish to give back joy to you the people.

วันนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยก็รู้ จะขอสู้กับอันตราย
Though today we must tire however so, we will fight the troubles

ชาติทหารไม่ยอมแพ้พ่าย นี่คือคำสัญญา
Our soldiers won’t give up, this is a promise

วันนี้ชาติเผชิญพาลภัย ไฟลุกโชนขึ้นมาทุกครา
Today our nation is facing troubles, fires are arising in all places

ขอเป็นคนที่เดินเข้ามา ไม่อาจให้สายไป
We will be the ones who go in to those places, not to be too late

แผ่นดินจะดีในไม่ช้า ความสุขจะคืนกลับมา ประเทศไทย
Our country will be all well soon, joy will return to Thailand!

http://www.youtube.com/watch?v=H3pLyAHMzJI

Sticky advertisement box