มีอะไรอีกมั้ยที่ลืมบอก | English by chris

มีอะไรอีกมั้ยที่ลืมบอก

เธอคงรอจนใกล้ปิดฉากSong 1
You’re probably gunna wait until the final scene

ให้ฉันทำใจได้ลำบาก
which’ll make it hard for me to come to terms with it

ถึงได้เพิ่งมานึกออก
have you only just realized

ถึงได้เพิ่งจะมาบอก
to finally come tell me

ถึงค่อยมาเฉลยความจริง
to eventually reveal the truth

มีคนที่เธอรักอยู่ก่อน
There’s someone who you loved before me

เธอก็รู้ว่าฉันหมดสิทธิ์
you know that I’ve lost the right

เธอยังยอมให้คิดผิด
you still accept the wrong

ฉันไม่รู้เธอคิดยังไง
I dunno what to think

แต่ก็แค่จงใจ ไม่ก็ทำเป็นลืม
Are you being serious or just pretending to forget

อาจจะรอบางคน ที่เพิ่งนึกได้ว่ามีเขา
maybe you’d wait for someone if you realized that they were yours

และก่อนจะจากไป
but before I go

เธอมีอะไรอีกมั้ย ที่ลืมบอก
Have you got anything else that you forgot to say

มีอะไรอีกมั้ย ที่ลืมหลอก
Have you got anything else that you forgot to deceive me with

ช่วยนึกดีๆ เด๊ะ บอกวันนี้
Think about it carefully will ya, tell me today

เจ็บวันนี้ จบวันนี้ ซะเธอ
Give me the pain today, let’s end it today

มีอะไรอีกมั้ย ที่ต้องเจ็บ
Have you got anything else that’s gunna hurt

มีอะไรอีกมั้ย ที่ฉันต้องรู้
Have you got anything else that I’ve gotta know

นอกจากฉัน มันเป็นคน
Apart from being a …

โง่งมงาย เป็นตัวอะไรของเธอ
.. stupid and naive person, I’m yours

กลัวเธอเองจะค้างคาใจ
I’m afraid that you’re feeling doubtful

ใจเธอคงจะไม่สบาย
You’re probably feeling at troubled

ฉันก็เพียงแค่เป็นห่วง
I’m just concerned about you

ฉันไม่ได้จะมาถ่วง
I didn’t wanna weigh you down

ฉันไม่ได้จะรั้งตัวเธอ
I didn’t wanna hold you back

YouTube video

Sticky advertisement box