จะ Sorry ที่ใช้ภาษาผิดทำไม | English by chris

จะ Sorry ที่ใช้ภาษาผิดทำไม

หยุดบอก Sorry ทุกครั้งที่คุณเขียนภาษาอังกฤษแล้วคิดว่ามันคงไม่ถูกต้องตาม Grammar sorry
ที่ทำให้คุณรู้สึกต้องขอโทษที่ใช้ภาษาผิดไป

จะไปขอโทษทำไม?
คุณคิดว่าเขาโกรธคุณจริงๆ เหรอ….บ้า
คุณไม่ได้ทำอะไรผิด คุณอาจใช้ภาษาผิด
แต่นั้นไม่ได้แสดงว่าคุณทำอะไรผิดนะ

ถ้าฝรั่งมาพูดไทยกับคุณแล้วใช้มันผิด
คุณจะโกรธไหม ??
ก็ไม่สิ การใช้ภาษาผิด ไม่ใช่เรื่องของการกระทำผิด
มันคนละเรื่องนะครับ

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

ถ้าคุณสังเกตว่าคุณใช้ภาษาผิด คุณก็แค่จำเอาไว้
แล้วขอบคุณคนที่ได้ชี้ออกให้คุณเห็นความผิดพลาดในการใช่ภาษา

กรณีเดี่ยวที่คุณอาจต้องขอโทษก็อยู่ที่ว่า
คำพูดที่คุณใช้อาจไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสม ถ้างั้นคงต้องขอโทษ
แต่การบอกขอโทษสำหรับการใช้ภาษาไม่ถูกต้องตามไวยากรณ์ไม่ใช้เรื่องที่ต้องขอโทษหรอ
แต่แค่เป็นสิ่งที่จะคอยช่วยให้คุณพัฒนาขึ้นต่างหาก

จากนี้ไป หยุด Sorry ได้แล้ว!

คริส

Sticky advertisement box