Sale!

ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ – ชุดสุดคุ้ม!!!

1,499.00฿

ชุดสุดคุ้ม!!!
3 เล่ม
สามารถสั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าในเว็ปไซต์นี้ได้
หรือสั่งซื้อกับแอดมินผ่าน
@Line = @EnglishbyChris

Product Quantity

พื้นฐานระดับต้น ฉบับผู้ใหญ่

กดที่นี่เพื่อดูตัวอย่างหนังสือ

15 บทเรียน
33 แบบฝึกหัด
ข้อสอบทั้งเล่ม
หนังสือ 180 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

100 บทสนทนาภาษาอังกฤษ เล่มที่ 1

ดูกลุ่มสนทนาร้อยชุดที่นี่

กดที่นี่เพื่อดูตัวอย่างหนังสือ

180 ประโยคพื้นฐาน
40 แบบฝึกหัด
หนังสือ 90 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

100 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

กดที่นี่เพื่อดูตัวอย่างหนังสือ

100 โครงสร้างประโยค
300 ประโยคพื้นฐาน
หนังสือ 133 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

Description

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ – ชุดสุดคุ้ม – โดย English by Chris
3 เล่ม*

1. พื้นฐานร ะดับต้น ผู้ใหญ่
2. 20 บทสนทนาภาษาอังกฤษ
3. 100 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

* MP3 พากย์เสียง สามารถดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์ได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

Audio

1. พื้นฐานร ะดับต้น ผู้ใหญ่
15 บทเรียน
33 แบบฝึกหัด
ข้อสอบทั้งเล่ม
หนังสือ 180 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1 Introducing oneself การแนะนำตัวเอง
2 Greetings การทักทาย
3 Articles เป็นคำนำหน้านาม
4 Pronouns and nouns คำสรรพนาม และคำนาม
5 Tenses โครงสร้างเวลา
6 Time and numbers การบอกเวลาและตัวเลข
7 Feelings ความรู้สึก
8 Family ครอบครัว
9 Questions and answers การถามตอบ
10 Weather สภาพอากาศ
11 Prepositions of place การใช้บุพบทบอกสถานที่
Prepositions/adverbs of time การใช้บุพบทบอกเวลา
12 Directions การบอกทิศทาง
13 Other prepositions / adjectives / conjunctions
คำบุพบท / คำขยาย / คำเชื่อม ต่างๆ ที่สำคัญๆ
14 Shopping ชอปปิง
15 Jobs อาชีพต่างๆ
Book 1 Test แบบทดสอบเล่มที่ 1

2. 20 บทสนทนาภาษาอังกฤษ
180 ประโยคพื้นฐาน
40 แบบฝึกหัด
หนังสือ 90 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1 What’s your name?
คุณชื่ออะไร
2 How are you?
คุณสบายดีไหม
3 What are you doing?
ทำอะไรอยู่
4 Are you free?
คุณว่างไหม
5 How often do you exercise?
คุณชอบออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน
6 Do you have any
brothers and sisters?
คุณมีพี่น้องกี่คน
7 What’s the matter? (Feelings)
คุณเป็นอะไรไหม
8 How’s the weather today?
อากาศเป็นยังไงบ้าง
9 Where is my wallet?
กระเป๋าสตางค์ฉันอยู่ที่ไหน หาไม่เจอ
10 Could you help give
me some directions?
คุณช่วยบอกทางให้ฉันได้ไหม
11 I am looking for a pair of trainers.
ฉันกำลังมองหารองเท้ากีฬาสักคู่หนึ่ง
12 What do you do?
คุณทำงานอะไร
13 I feel sick.
ฉันรู้สึกไม่สบาย
14 I am going to visit London!
ฉันจะไปเที่ยวเมืองลอนดอน
15 Can you tell me about yourself?
ช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณได้ไหมครับ
16 Wake up and have a shower!
ตื่นได้แล้ว ไปอาบน้ำเร็วๆ ซิ
17 It’s raining cats and dogs!
ฝนตกหนักมาก
18 If I won the lottery I would…
ถ้าฉันถูกหวย ฉันจะ…
19 How was work today?
วันนี้ทำงานเป็นยังไงบ้าง
20 You shouldn’t do that!
คุณไม่ควรทำอย่างนั้น

3. 100 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
100 โครงสร้างประโยค
300 ประโยคพื้นฐาน
หนังสือ 133 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1 according to ตาม
2 almost เกือบถึง
3 although ถึงแม้
4 always เสมอ
5 actually, จริงๆ แล้ว
6 after หลังจาก
7 anymore อีกต่อไปแล้ว
8 apart from นอกจาก
9 around แถวนี้
10 around here แถวนี้
11 as…as เท่าๆ กับ
12 as long as ตราบใดที่ / ก็ต่อเมื่อ
13 as often as sub can บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
14 as much as เท่ากับ / มากถึง
15 (not) at all ไม่…เลย
16 at a time ทีละ
17 at least อย่างน้อย
18 at the same time ในขณะเดียวกัน
19 barely แทบไม่
20 basically พูดง่ายๆ ก็คือ
21 because เพราะ
22 before ก่อน
23 between ระหว่าง
24 both ทั้งสอง
25 but แต่
26 by โดย
27 by oneself โดยลำพัง / ด้วยตัวเอง
28 certain เฉพาะ
29 Could you please คุณช่วย…ได้ไหม
30 definitely แน่ๆ
31 depends on ขึ้นอยู่กับ
32 despite ทั้งๆ ที่
33 don’t อย่า
34 either…or หรือไม่ก็
35 else อีก / อื่น
36 enough เพียงพอ
37 especially โดยเฉพาะ
38 even แม้แต่
39 except ยกเว้น
40 for สำหรับ / เพื่อ
41 free time เวลาว่าง
42 get (+adj) ทำให้รู้สึก
43 good at เก่ง
44 happy to ยินดี
45 Have…ever…? เคย…ไหม
46 if ถ้า
47 improve พัฒนา
48 in fact จริงๆ แล้ว
49 in order to เพื่อที่จะ
50 instead of แทนที่จะ
51 in terms of ในด้านของ / ในเชิงของ
52 in that case ถ้าอย่างนั้น / งั้น
53 just แค่ / เพียงแต่
54 just about to กำลังจะ…พอดี
55 just in case เผื่อ
56 keep เรื่อยๆ / ต่อเนื่อง
57 kinds of แบบ/อย่าง ต่างๆ
58 let ยอมให้
59 looks like ดูเหมือน
60 mainly ส่วนมาก / โดยหลัก
61 meantime ในระหว่างเวลานั้น
62 meant to ตั้งใจจะ / กะว่าจะ
63 mind รังเกียจ / จะว่า
64 most ส่วนมาก
65 next ต่อไป
66 no matter ไม่ว่า
67 only เท่านั้น
68 on top of that ยิ่งกว่านั้น / แถม
69 otherwise ไม่อย่างนั้น
70 pretty much แทบจะ
71 probably น่าจะ / คงจะ
72 quite ค่อนข้าง
73 rather than แทนที่ / มากกว่า
74 really จริงๆ / มาก / จัง81 still ยัง…อยู่
82 such a มาก / จัง
83 tend(s) to น่าจะ / ย่อมจะ
84 than กว่า
85 that ขนาดนั้น
86 the more … the more ยิ่ง … ก็ยิ่ง
87 though ถึงแม้ … ก็ตาม
88 together ด้วยกัน
89 too ด้วย / เช่นกัน
90 too much มากเกินไป
91 unless เว้นแต่
92 usually มักจะ / ปกติจะ
93 used to เมื่อก่อนเคย
94 whatever (ไม่ว่า) อะไรก็ตาม
95 whether … or not หรือไม่
96 which ซึ่ง / ที่
97 within ภายใน
98 without โดยที่ไม่
99 Would like อยาก
100 yet หรือยัง