365 วัน

ดูตัวอย่างหนังสือ

365 บทเรียน
1,460 คำ
1,460 ประโยคตัวอย่าง
หนังสือ 393 หน้า
พร้อมเสียง MP3

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างพากย์เสียง MP3

 

  • เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันโดยเรียงตามลำดับความสำคัญ
  • พร้อมประโยคตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจความหมายตามบริบทง่ายๆ
  • มาพร้อมพากย์เสียงโดยครูคริส ฟังชัดเจน และเป็นการออกเสียงที่ถูกต้อง
  • ฝึกการเขียนท่องศัพท์ประจำวัน เป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบทีละนิดทีละหน่อย สบายๆ
  • เหมาะสำหรับการเริ่มต้นหรือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น

How to learn
วิธีเรียน

เรียน 1 วัน – แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา
ตื่นเช้า กับ ก่อนนอน

1. Listen to the audio clip,
read along and repeat.
เปิดฟังคลิปเสียง พร้อมอ่านและพูดตาม

2. Write each word 1 time.
เขียนคำศัพท์ประจำวัน 4 คำ 1 ครั้ง

3. Read the words and sentences by yourself.
อ่านคำศัพท์ประจำวันพร้อมประโยคตัวอย่างด้วยตัวเอง 1 ครั้ง