Sale!

ชุดครบถ้วน ฉบับผู้ใหญ่

3,999฿

ชุดผู้ใหญ่
10 เล่ม
หนังสือทุกเล่มมาพร้อมพากย์เสียงในรูปแบบ download
สามารถสั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าในเว็ปไซต์นี้ได้
หรือสั่งซื้อกับแอดมินผ่าน
@Line = @EnglishbyChris

Product Quantity

พื้นฐานระดับต้น ฉบับผู้ใหญ่

ดูตัวอย่างหนังสือ

15 บทเรียน
33 แบบฝึกหัด
ข้อสอบทั้งเล่ม
หนังสือ 180 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

ระดับกลาง ฉบับผู้ใหญ่

ดูตัวอย่างหนังสือ

15 บทเรียน
23 แบบฝึกหัด
ข้อสอบทั้งเล่ม
หนังสือ 172 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

ระดับสูง ฉบับผู้ใหญ่

ดูตัวอย่างหนังสือ

15 บทเรียน
120 แบบฝึกหัด
ข้อสอบทั้งเล่ม
หนังสือ 242 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

การอ่านออกเสียง ระดับสูง

ดูตัวอย่างหนังสือ

20 บทเรียน
20 บทความ
50 สระ
80 พยัญชนะ (ตัวเดียว/ตัวควบกล้ำ)
หนังสือ 149 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

100 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

ดูตัวอย่างหนังสือ

100 โครงสร้างประโยค
300 ประโยคพื้นฐาน
หนังสือ 133 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

100 บทสนทนาภาษาอังกฤษ เล่มที่ 1

ดูกลุ่มสนทนาร้อยชุดที่นี่

ดูตัวอย่างหนังสือ

180 ประโยคพื้นฐาน
40 แบบฝึกหัด
หนังสือ 90 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

100 บทสนทนาภาษาอังกฤษ เล่มที่ 2

ดูกลุ่มสนทนาร้อยชุดที่นี่

ดูตัวอย่างหนังสือ

20 บทสนทนา
180 ประโยคพื้นฐาน
40 แบบฝึกหัด
หนังสือ 90 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

100 บทสนทนาภาษาอังกฤษ เล่มที่ 3

ดูกลุ่มสนทนาร้อยชุดที่นี่

ดูตัวอย่างหนังสือ

20 บทสนทนา
180 ประโยคพื้นฐาน
40 แบบฝึกหัด
หนังสือ 90 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

100 บทสนทนาภาษาอังกฤษ เล่มที่ 4

ดูกลุ่มสนทนาร้อยชุดที่นี่

ดูตัวอย่างหนังสือ

180 ประโยคพื้นฐาน
40 แบบฝึกหัด
หนังสือ 90 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

100 บทสนทนาภาษาอังกฤษ เล่มที่ 5

ดูกลุ่มสนทนาร้อยชุดที่นี่

ดูตัวอย่างหนังสือ

20 บทสนทนา
180 ประโยคพื้นฐาน
40 แบบฝึกหัด
หนังสือ 90 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1