100 บทเรียนพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น English

Hello and welcome to 100 basic English lessons สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ 100 บทเรียนสำหรับผู้เริ่มต้นภาษาอังกฤษ Basic English for children and beginners ไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ ทุกคนทุกวัยสามารถใช้วิดีโอนี้เป็นการเริ่มต้นภาษาอังกฤษนะครับ Lesson structure...

CB1 L100

sweep the floor กวาดพื้น mop the floor ถูพื้น do the laundry ซักผ้า wash the dishes ล้างจาน take out the rubbish เอาขยะไปทิ้ง water the plants รดน้ำต้นไม้ Q) What housework can I do for you? คุณอยากให้ฉันทำงานบ้านอะไร A) Can you please sweep the floor....

CB1 L99

a cold *(flu) เป็นหวัด cough ไอ sore throat เจ็บคอ headache ปวดหัว fever เป็นไข้ runny nose น้ำมูกไหล Q) What’s the matter? เป็นไรหรือเปล่า / คุณไม่สบายอะไรเหรอ A) I have a cold....

CB1 L98

bedroom ห้องนอน bathroom ห้องน้ำ kitchen ห้องครัว lounge ห้องรับแขก dining room ห้องอาหาร garden สวน Q) Where are you? คุณอยู่ที่ไหน A) I’m in the lounge....

CB1 L97

knife มีด fork ส้อม spoon ช้อน chopsticks ตะเกียบ plate จาน glass แก้ว Q) Can you please give me a glass? คุณช่วยเอาแก้วมาให้ฉันหน่อยได้ไหม A) Sure, here you are. ได้เลย นี่...