100 บทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversations

สั่งซื้อหนังสือ 100 บทสนทนา ชุดครบ 100 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สั่งซื้อออนไลน์คอร์ส 100 บทสนทนา คอร์สออนไลน์ 100 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สั่งซื้อหนังสือ 100 บทสนทนา /สอบถามเรียนตัวต่อตัว ติดต่อแอดมินได้ที่ @LINE ID = @EnglishbyChris WEBSITE http://www.EnglishbyChris.com Facebook...

English for Children and Parents ภาษาอังกฤษสำหรับคุณพ่อแม่กับลูก

Questions คำถาม What’s this? นี่คืออะไร It’s a ….(book) มันคือ Where are you? คุณอยู่ที่ไหน I am here. ฉันอยู่ที่นี่ Where is Daddy? คุณพ่ออยู่ที่ไหน Daddy is there. คุณพ่ออยู่ที่นั่น Where is it? มันอยู่ที่ไหน It’s here. มันอยู่ที่นี่...

10 ways to say ‘I don’t like…’

10 วิธีเพื่อบอก ไม่ชอบ ในภาษาอังกฤษ 1. I dislike it. ไม่ชอบ I dislike the way he talks to me.   2. I’m not into it. ไม่ชอบ (แนวนั้น เทรนด์นั้น) เรื่อง Fashion I’m not into skinny jeans this season.   3. I’m not fond of it. ไม่ชอบ (เป็นทางการ) Since Ben had...

Quantity words คำศัพท์เพื่อบอก ปริมาณ

คำศัพท์เพื่อบอก ปริมาณ all (ออล) = ทั้งหมด He drank all my coffee! เขาดื่มกาแฟของฉันไปทั้งหมด   any (เอ็นนี่) = ใดๆ Any will do. อันไหนก็ได้   both (โบ็ฟ) =ทั้งสอง We both want to go too. เราทั้งสองก็อยากไปด้วยนะ   each (อีช) = แต่ละ I want each of you...

35 คำที่ใช้คำว่า ใจ ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร

  1. ใจกว้าง Generous I like people who are generous. ฉันชอบคนใจกว้าง   2. ใจแคบ Narrow minded Don’t be so narrow minded, listen to other peoples opinions too! อย่าใจแคบสิ ฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้าง   3. ใจร้อน Impatient He doesn’t like to...