การออกเสียง ed ท้ายคำ

Download รูปข้างบนนี้ได้ที่ลิงค์นี้ รูปภาพ ed   “-ed” pronunciation   1 – Voiced เสียงก้อง = d ถ้าตัวสะกดเป็นเสียงก้อง ed ต้องออกเสียงเป็น d ตัวสะกดที่อยู่ในประเภท Voiced มีอย่างเช่น b, dg, g, j, l, m, n, r, v, w, y, z   2 –...

วิดีโอสุดฮิตสอนภาษาอังกฤษ

Must watch videos to learn English! 1 – อยากเก่งภาษาอังกฤษ ทำยังไงดี – วิธีเรียนด้วยตัวเอง https://www.englishbychris.com/portfolio-items/learn-by-yourself       2 – ห้าวิธีพูดภาษาอังกฤษเหมือนเจ้าของภาษา...

อยากเก่งภาษาอังกฤษทำไงดี

อีกวีดีโอที่อยากแนะนำคือ 1 – กริยา 100 คำ ( 100 Verbs ) https://www.englishbychris.com/portfolio-items/100-verbs 2 – คำคุณศัพท์ 100 คำ ( 100 Adjectives ) https://www.englishbychris.com/portfolio-items/100-adjectives 3 – 300 ประโยคสั้นๆ  ( 300...

คำศัพท์ 2000

video   1 ability ความสามารถ 2 about เกี่ยวกับ 3 above ข้างต้น 4 abroad ในต่างประเทศ 5 absence การไม่อยู่ 6 absent ไม่อยู่ 7 accept ยอมรับ 8 acceptable ยอมรับได้ 9 accident อุบัติเหตุ 10 accordance ความสอดคล้อง 11 according to ตามที่ 12 account บัญชี 13 ache...

คำศัพท์ 1000

  1 a หนึ่ง, ต่อ (กิโล, วัน) 2 able สามารถ 3 about ประมาณ, เกี่ยวกับ 4 above เหนือ 5 act แสดง 6 add บวก, เพิ่ม 7 afraid กลัว 8 after หลังจาก 9 again อีกครั้ง 10 against ต้าน, พิง 11 age อายุ 12 ago ก่อน, ที่ผ่านแล้ว 13 agree เห็นด้วย 14 air อากาศ 15 all ทั้งหมด...